Bc. Aneta Trkalová

Master's thesis

Analýza zavádění nového výrobku (nebo služby) na trh České republiky

Analysis of the introduction of a new product (or services) on the market of the Czech Republic
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou zavádění nového výrobku na trh České republiky. Cílem práce je sběr zdrojových dat od soukromé společnosti Crussis electrobikes s.r.o. pro analýzu zavádění nového výrobku na český trh. Zkoumaná společnost zavedla v roce 2014 na český trh nový produkt, kterým je elektrokolo. Získaná data jsou pomocí základního statistického třídění zobecněna pro účely dalšího …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis of the introduction of a new product on the market of the Czech Republic. The aim of this work is to collect source data from the private company Crussis electrobikes s.r.o. to analyze the introduction of a new product on the Czech market. In 2014, the investigated company introduced a new product to the Czech market, which is an electric bike. The data obtained …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/f5agp/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedúci: Dr. Ing. Sylva Skupinová
  • Oponent: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / odbor:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management (Study in Czech)