Bc. Radka Chybová

Bakalářská práce

Lidská práva a základní svobody

Human Rights and Fundamental Freedoms
Anotace:
Lidská práva a základní svobody hrají nesmírně důležitou úlohu v životě každé demokratické společnosti. Tato práva a svobody jsou typické pro svoji křehkost a jsou velmi náchylná ke zneužití. Je tedy nutné neustále diskutovat o jejich ochraně, formě a mechanismu výkonu. Tématem této bakalářské práce je ochrana lidských práv a základních svobod. Předkládaná bakalářská práce vymezuje základní pojmové …více
Abstract:
Human rights and fundamental freedoms are undoubtedly the key point in the life of democratic society. These rights and freedoms are typical for its fragility as they are easily abused. Therefore, there is great necessity to discuss continuously about their protection, form and mechanism of enforcement. The topic of this bachelor thesis is HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS. The present thesis defines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Elona Khalaila, PhD.
  • Oponent: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS