Bc. Aleš Hoch

Diplomová práce

Dřevěné a kožené nálezy z hradu ve Veselí nad Moravou

Wooden and leather finds from the castle in Veselí nad Moravou
Anotace:
Práce se zabývá koženými a dřevěnými artefakty nalezenými na předhradí hradu ve Veselí nad Moravou. Celý soubor, datovaný převážně do druhé poloviny 13. století je výjimečný právě místem svého objevu. Cílem práce je zdokumentovat jednotlivé artefakty a přinést jejich srovnání s podobnými nálezy pocházejícími z našich zemí či zahraničí.
Abstract:
This work deals with leather and wooden artifacts found on the bailey of the castle in Veselí nad Moravou. The entire set, mostly dated to the 13th century is just exceptional place. Target of work is description artifacts and bring their comparison with similar findings from our country or foreign countries.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta