Bc. Ján Hudeček

Bachelor's thesis

Continuous Integration Chain Visualization and Optimization

Continuous Integration Chain Visualization and Optimization
Abstract:
Táto práca sa zaoberá analýzou reťazca kontinuálnej integrácie používaného pri vývoji Y Soft SafeQ v spoločnosti Y Soft Corporation. Prvá časť bakalárskej práce popisuje teoretické východiská a obsahuje výzkum terajšieho stavu reťazca kontinuálnej integrácie používaného v spoločnosti Y Soft. Druhá čast popisuje implementáciu aplikácií vizualizujúcich daný reťazec a jeho nedostatky. Práca pokračuje …more
Abstract:
This thesis deals with the analysis of the continuous integration pipeline used when developing Y Soft SafeQ at Y Soft Corporation. The first part of the thesis contains the theoretical background, as well as an examination of the current state of the continuous integration chain at Y Soft Corporation. The second part describes the implementation of applications visualizing the chain and its inefficiencies …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2018
  • Supervisor: PhD Bruno Rossi
  • Reader: Mgr. Katarína Hrabovská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky