Petra Nyklová

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o střednědobé a dlouhodobé centrální žilní katétry se zaměřením na jejich komplikace

Nursing care of the medium and long-term central venous catheters with focus on their complications
Anotace:
Tato bakalářská práce je prací teoretickou, která se skládá ze dvou částí. První část této práce popisuje anatomii a fyziologii žilního řečiště, druhy katétrů, indikace, kontraindikace, komplikace a ošetřovatelskou péči o centrální žilní katétry. Druhá část této práce je literární řešerže publikovaných studií v českém a anglickém jazyce. V této části je práce zaměřena na komplikace a ošetřovatelskou …více
Abstract:
This bachelor thesis is a theoretical work which consists of two parts. The first part of this work describes the anatomy of the venous circulation, types of catheters, indications, contraindications, complications and nursing care of central venous catheters. The second part of this work is a literary study of published studies in Czech and English. In this section, work is focused on complications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Červenková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nyklová, Petra. Ošetřovatelská péče o střednědobé a dlouhodobé centrální žilní katétry se zaměřením na jejich komplikace. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií