Šárka ŠPAČKOVÁ

Bakalářská práce

Desková didaktická hra k rozvoj matematického myšlení pro děti předškolního věku.

Didactic board game for develop mathematical thinking for preschool children.
Anotace:
Tato bakalářská práce představuje výrobu deskové hry určené pro rozvoj matematického myšlení předškolních děti. Teoretická část je zaměřena především na psychický vývoj předškolního dítěte, školní zralost a rozvoj matematického myšlení, které desková hra rozvíjí. Dále se teoretická část věnuje matematice v mateřské škole, hře i tomu, jak se RVP zaměřuje na rozvoj matematického myšlení. Praktickou část …více
Abstract:
This bachelor thesis presents the production of a board game for the development of mathematical thinking for preschool children. The theoretical part is focused mainly on the psychological development of a preschool child, school maturity and the development of mathematical thinking, which the board game develops. Furthermore, the theoretical part deals with mathematics in kindergarten, the game itself …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Tošovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠPAČKOVÁ, Šárka. Desková didaktická hra k rozvoj matematického myšlení pro děti předškolního věku.. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta