Theses 

Kvalita života v Lipnici nad Sázavou - kvalitativní výzkum – Bc. Jana Dolejší

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Dolejší

Bakalářská práce

Kvalita života v Lipnici nad Sázavou - kvalitativní výzkum

Quality of life in Lipnice nad Sázavou - qualitative research

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá tématem kvality života v malé obci Lipnici nad Sázavou. Jedním z cílů bylo definovat individuální kvalitu života obyvatel a následně vyhodnotit sídelní kvalitu života. Úvodní část práce je věnována konceptům kvality života a metodice kvalitativního výzkumu, která zde byla použita. Další část se zabývá charakteristikou vybraného území a interpretací výsledku výzkumu. Hlavním výsledkem může být právě definice individuální kvality života, která se v případě Lipnice nad Sázavou spojována s termínem spokojenost. Kvalita života v obci byla zhodnocena podle semi-strukturovaných rozhovorů za dostačující.

Abstract: This bachelor thesis deals with topic of quality of life in a small village called Lipnice nad Sázavou. On the basis of interviews with inhabitants and representatives of Lipnice nad Sázavou, the individual and residential quality of life have been evaluated. The opening part of the thesis is concerned with the outlines of quality of life and with qualitative research methodology that was used. The other parts deal with characteristics of the area and with interpretation of research results. The main result of the thesis is definition of individual quality of life which in Lipnice nad Sázavou is related to the term „satisfaction“. According to semi-structured interviews quality of life is at a sufficient level.

Klíčová slova: kvalita života, dimenze kvality života, samospráva, Lipnice nad Sázavou, kvalitativní výzkum, rozhovor, quality of life, two dimensions of life quality, self-government, qualitative research, interview

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ivan Andráško, PhD.
  • Oponent: Mgr. Bc. Jaroslav Biolek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 21:51, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz