Bc. Jan Charvát

Diplomová práce

Návrh na umisťování záchytných parkovišť (P+R) v Hradci Králové

A proposal for placement of park and ride (P + R) in Hradec Kralove using mathematical methods
Anotace:
Diplomová práce se zabývá navržením a rozmístění odstavných ploch (P+R) v Hradci Králové. V teoretické části se analyzuje současný stav veškerých parkovišť i odstavných parkovišť (P+R). Následně bude popsán účel a princip těchto parkovišť a využití pro individuální automobilovou dopravu. V praktické části se navrhnou lokace a kapacity odstavných parkovišť (P+R), kde se bude přihlížet na intenzitu dopravy …více
Abstract:
This diploma thesis concerns with proposing and placing park-and-ride car parks in Hradec Králové. It analyses current conditions of the whole park-and-ride car parks in the theoretical part. Then it describes the function and principle of those car parks and utilization for individual car transport. The practical part proposes locations and capacity of park-and-ride car parks, where it takes transport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavlína Brožová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Charvát, Jan. Návrh na umisťování záchytných parkovišť (P+R) v Hradci Králové. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera