Bc. Renata Seidlerová

Diplomová práce

Marketing vybraného portálu pro cestovatele

Marketing of the selected portal for travelers
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá oblastmi strategického a online marketingu. Problematika výše zmíněných oblastí je aplikována na vybranou společnost podnikající v segmentu cestovního ruchu. Cílem práce je příprava marketingové strategie vybrané společnosti a taktéž příprava webového portálu a souvisejících online marketingových aktivit. Výstupem práce bude vytvořená marketingová strategie reflektující …více
Abstract:
This thesis is focused on strategic and the online marketing. The field listed above is applied on the company worked running bussines in the segment of travel industry. The goal of the thesis is preparation of a marketing strategy of the choosen company, preparation of the web portal and linked online marketing activities. Outcome of the thesis will be the complex marketing strategy which is reflecting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace