Mária ĽUPTÁKOVÁ

Bakalářská práce

Sexizmus a gender v reklame

Sexism and gender in advertisement
Abstract:
Bachelor thesis with the topic of gender and sexism in advertising. It addresses issues why sexuality it advertising and the media are very present and questions why companies are trying to promote their products through sexual themes. Also it compares gender roles that are listed in the advertising. More specifically , this work focuses on advertising in the Czech Republic .Bachelor thesis is divided …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá témou sexizmu a genderu v reklame. Zaoberá sa otázkami prečo sa sexualita v reklame a médiách tak veľmi prezentuje a otázkou prečo sa snažia firmy propagovať svoje produkty pomocou sexuálnej tématiky. Taktiež porovnáva jednotlivé genderové role, ktoré sú uvedené v reklame. Konkrétnejšie sa táto práca zameriava na reklamu v Českej republike. Bakalárska práca je rozdelená …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Vít Horák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ĽUPTÁKOVÁ, Mária. Sexizmus a gender v reklame. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta