Bc. Monika Skopalová

Bakalářská práce

Odstředivá žena, dostředivý muž: femininita a maskulinita v makrobiotice

Centrifugal woman, centripetal man: femininity and masculinity in macrobiotics
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na způsoby, jakými osoby žijící podle makrobiotických zásad vnímají femininitu a maskulinitu, resp. jak o nich píší na internetovém diskuzním fóru. Základem makrobiotické filozofie je víra, že celý svět je tvořen ze vzájemně komplementárních duálních sil, z nichž plynou mimo jiné i odlišnosti v tělesné a duševní konstituci žen a mužů a jež jsou neměnné v čase. Pro lepší …více
Abstract:
The bachelor thesis studies ways of femininity and masculinity perception of those that follow macrobiotic principles, respectively their statements on this matter posted to an internet discussion forum. The basis of macrobiotic philosophy is a belief that the whole world functions due to mutually complementary dual forces which, among other things, determine the physical and psychological differences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Kateřina Lišková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií