Bc. Roman Pelikán

Bachelor's thesis

Posilování vztahu k českému jazyku a národním tradicím v protektorátním filmu

Strenghtening of the relation to the Czech language and national traditions in the Protectorate film
Anotácia:
Bakalářská diplomová práce se zabývá tematikou českého jazyka a národních tradic v protektorátním filmu. Po 15. březnu 1939 bylo všem tvůrcům českého filmu jasné, že stupňující se tlak německých okupačních úřadů se brzy projeví i ve filmu, a proto bude potřeba zamezit tomu, aby se český film nestal propagátorem ideologie třetí říše. Z tohoto nebezpečí vedla tehdy jediná cesta: volit tematiku co nejvzdálenější …viac
Abstract:
The bachelor diploma thesis deals with the topic of the strengthening of the relation to the Czech language and national tradition in the Protectorate film. After March 15, 1939, it was clear to all Czech filmmakers that the escalating pressure of the German occupation authorities would soon be reflected in the film, and therefore it would be necessary to prevent the Czech film from becoming a promoter …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2019
  • Vedúci: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies

Práce na příbuzné téma