Bc. Roman Pelikán

Bachelor's thesis

Posilování vztahu k českému jazyku a národním tradicím v protektorátním filmu

Strenghtening of the relation to the Czech language and national traditions in the Protectorate film
Abstract:
Bakalářská diplomová práce se zabývá tematikou českého jazyka a národních tradic v protektorátním filmu. Po 15. březnu 1939 bylo všem tvůrcům českého filmu jasné, že stupňující se tlak německých okupačních úřadů se brzy projeví i ve filmu, a proto bude potřeba zamezit tomu, aby se český film nestal propagátorem ideologie třetí říše. Z tohoto nebezpečí vedla tehdy jediná cesta: volit tematiku co nejvzdálenější …more
Abstract:
The bachelor diploma thesis deals with the topic of the strengthening of the relation to the Czech language and national tradition in the Protectorate film. After March 15, 1939, it was clear to all Czech filmmakers that the escalating pressure of the German occupation authorities would soon be reflected in the film, and therefore it would be necessary to prevent the Czech film from becoming a promoter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies

Theses on a related topic