Bc. Eliška Hanzalová

Master's thesis

Stanovení denní odchylky keratometrických hodnot

Determination of daily keratometric deviation
Abstract:
Tato práce se zabývá stanovováním denní odchylky keratometrických hodnot, konkrétně poloměru křivosti přední plochy rohovky. V teoretické části práce jsou popsány vybrané oční modely, jejich vzájemné odlišnosti a jejich historický vývoj, v souvislosti s novými poznatky a přístupy k optickému systému oka. Popis rohovky, jako hlavního optického média figurujícího v této práci, je uveden z pohledu matematického …more
Abstract:
This thesis is about determination daily keratometric deviations; concretely it is focused on radius of curvature in first place of cornea. Theoretical part contains description of selected models of human eyes, differences between them and historical development. Cornea stands here as a main optical medium, so thesis also describe cornea from mathematical point of view. The last theoretical part of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Dana Trávníková
  • Reader: Mgr. Ondřej Vlasák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta