Bc. Tomáš Abrham

Bakalářská práce

Komunitní plánování sociálních služeb města Kladna

Community planning of social services of Kladno
Anotace:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby a realizace komunitního plánu sociálních služeb. Jedná se o nástroj zajišťující kvalitní a dostupnou síť sociálních služeb pro občany. Teoretická část se věnuje všeobecné charakteristice komunitního plánování sociálních služeb. Představuje přínosy, dílčí principy a jednotlivé procesy jeho fungování a nastiňuje typy a formy sociálních služeb …více
Abstract:
Abstract This bachelor’s thesis deals with the issue of implementation of community planning in the area of social services. This tool provides high-quality and available social services for people. The theoretical part describes general characteristics of community planning in the area of social services. It presents the benefits, principles and processes of its functioning and shows the possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní