Šárka DVOŘÁKOVÁ

Master's thesis

Obsahová analýza reklamních sdělení výrobců automobilů

Content Analysis of Automobile Manufacturers' Advertising Strategies
Abstract:
Tato diplomová práce si klade za cíl popsat, na vzorku deseti televizních reklam, jaké deklarované a skryté obsahy výrobci automobilů umisťují do těchto reklamních sdělení a jaké emoce nebo chování se tím snaží u spotřebitelů vyvolat. V části teoretické se zabývá problematikou marketingových strategií, využití psychologie v oblasti marketingu, televizní reklamou, zákony upravujícími televizní reklamu …more
Abstract:
This diploma thesis aims to describe, using a sample of ten TV commercials, what contents (pronounced and hidden) are being shown by the automobile manufacturers in their car commercials. It also aims to explain what emotions or behavioural responses are these contents meant to provoke. The theoretical part contains chapters about marketing strategies, the different uses of psychology within marketing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2014
Accessible from:: 26. 3. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DVOŘÁKOVÁ, Šárka. Obsahová analýza reklamních sdělení výrobců automobilů. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.3.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 26. 3. 2014 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta