Bc. Jana Wittgruberová

Diplomová práce

Svetová finančná kríza - príčiny a východiská

The World Financial Crisis - Causes and Foundations.
Abstract:
This thesis deals with analysis of the causes of the global financial crisis, resulting from the impact on the economy of the affected countries, and also assesses and evaluates possible solutions to the financial crisis. The first section explains the basic concepts and types of financial crises. The second part describes the regional financial crisis at the turn of the 20th and 21st centuries. The …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou príčin vzniku svetovej finančnej krízy, spôsobenými dopadmi na ekonomiky postihnutých krajín, a taktiež hodnotí možné riešenia finančnej krízy. Prvá časť vysvetľuje základné pojmy a druhy finančných kríz. V druhej časti práca opisuje regionálne finančné krízy na prelome 20. a 21. storočia. Tretia kapitola je venovaná svetovej finančnej kríze, kde je podrobne zanalyzované …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Heczko, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Hana Pačesová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance