Lucia Horvatovičová

Bakalářská práce

Analýza hypotekárnej krízy v USA a jej dôsledky na svetový trh s nehnuteľnosťami

Analysis of the mortgage crisis in the USA and its impact on global housing markets
Abstract:
The 2008 crisis was one of the biggest crises in world history. Failure of rating agencies, the real estate bubble or the deregulation of the financial sector are considered as possi-ble causes. The significance of this historical event is growing, especially because of its global reach. Many countries experienced financial problems from which they have been recovering for a long time. The content …více
Abstract:
Kríza z roku 2008 vstúpila do svetovej histórie ako jedna z najväčších kríz. Za možné príčiny vzniku sa považuje zlyhanie ratingových agentúr, realitná bublina na trhu s nehnuteľnosťami či deregulácia finančného sektora. Významnosť tejto historickej udalosti narastá najmä pre svoj globálny dosah. Mnoho krajín malo v týchto rokoch obrovské finančné problémy, z ktorých sa dlhú dobu dostávali. Obsahom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Marek
  • Oponent: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta