Bc. Andrea Švihoríková

Diplomová práce

Finančná kríza a jej dopady na bankový sektor

Financial crises and its impact in banking sector
Abstract:
Thesis consists of four chapters. It contains 15 charts, 1 pictures and 6 tables. Diploma work deals with the issue of financial crisis, the reasons of their origin and analysis of their consequences on economy. The first part of the work is oriented to define basic economic terms, description of financial market functioning, as well as description of variations that arise in case of failure of some …více
Abstract:
Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Obsahuje 14 grafov, 2 obrázky a 3 tabuľky. Diplomová práca sa zaoberá problematikou finančných kríz , príčinami ich vzniku a analýzou dopadov na hospodárstvo. Prvá kapitola je zameraná na definovanie základných ekonomických pojmov, fungovania finančných trhov, ako aj vysvetlenie odchýlok, ktoré vznikajú v prípade zlyhania niektorého z faktorov trhu.. Druhá časť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Doc. Ing. Dana Tkáčová, PhD.
  • Oponent: Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance