Mgr. Jana Marková

Master's thesis

Evropské správní právo

European Administrative Law
Abstract:
Diplomová práce rozebírá správní právo Evropské unie za použití teoretických východisek vnitrostátního správního práva. Na správní právo EU hledíme jako na právo upravující organizaci a činnost „veřejné správy EU“ a na tomto základě usilujeme o vytvoření systému správního práva EU. V rámci organizace je rozebrána především problematika evropských agentur, v kapitole věnované činnosti se pak soustředíme …more
Abstract:
This dissertation studies the administrative law of the European Union using national administrative theory. In that regard, the EU administrative law is viewed as the organisation and activities of “European Union public administrations”. Regarding the organisation, the emphasis is on European agencies. Concerning the administrative activities, we focus on administrative rule-making and decision-making …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 5. 2015
  • Supervisor: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta