Bc. Žaneta Častulíková

Master's thesis

Genderová korektnost vybraných učebnic pro základní a střední školy

Gender correctness of selected texbooks aimed for primary and secondary schools
Abstract:
Má diplomová práce nese název „Genderová korektnost vybraných učebnic pro základní a střední školy“, z čehož vyplývá, že tématem mé práce je jednak objasnění problematiky genderu obecně se zaměřením se na vysvětlení pojmů jako genderové stereotypy, generické maskulinum, genderová socializace a teorie genderové identity, ale také se zabývám učebnicemi jako výchozím didaktickým materiálem a zdůrazňuji …more
Abstract:
My diploma thesis is entitled “Gender correctness of selected textbooks aimed for primary and secondary schools”, which means that the issue of gender and clarification of terms like gender stereotypes, generic maskulinum, gender socialization and theories about the gender identity are one of my themes of this work. I am also concerned with textbooks as an initial didactic material where their importance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
  • Reader: Mgr. Jana Krátká, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy