Bc. Kristýna KOLAŘÍKOVÁ

Diplomová práce

Genderová senzitivita v kontextu vzdělávání

Gender Sensitivity in the Context of Education
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá genderem v kontextu vzdělávání. Gender je v současné době stále více skloňovaným a diskutovaným pojmem nejen v odborném prostředí, ale i v oblasti médií, výchovy a vzdělávání, ovlivňuje i další oblasti běžného života. Jelikož jsem se genderem již zabývala v bakalářské práci, byť z jiného úhlu pohledu (jednalo se o literární genderovou analýzu), nyní jsem se rozhodla …více
Abstract:
This thesis deals with gender in the context of education. Nowadays gender is becoming an increasingly popular term and its issue is shifting from books and academia to the media, education and everyday life. Since I have already dealt with gender in my bachelor thesis, but from a different perspective (it was a literary gender analysis), I have now decided to examine gender in the context of education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Markéta Zachová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLAŘÍKOVÁ, Kristýna. Genderová senzitivita v kontextu vzdělávání. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/