Ing. Hana Humrová

Bachelor's thesis

Týmová práce a její využití v konkrétní firmě

Team work and its in particular company
Abstract:
K napsání této bakalářské práce jsem byla inspirována situací a pracovní atmosférou, která panuje v organizaci, v níž pracuji. Práce v dané organizaci mne baví, avšak denně se setkávám s mnoha překážkami a nedostatky, jejichž odstranění by pomohlo ke zkvalitnění práce a k lepšímu fungování organizace jako celku. O týmové práci se velmi často hovoří, avšak mnozí pracovníci mnohdy neznají význam tohoto …more
Abstract:
To write this work I was inspired by the situation and working atmosphere, which is an organization where I work. I´m working in the organization, but every day I meet with many obstacles and failures whose elimination would help to improve the duality of work and functioning of the organization as a whole. The team work is very often discussed, but many workers often do not know the meaning of that …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Jiří Budil
  • Reader: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní