Michal Minařík

Bakalářská práce

Posouzení rizik na střelnici

Risk Analysis in the Shooting Range
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o posouzení rizik na vybrané střelnici, jak z pohledu teoretického, tak i praktického. Teoretická část pojednává o historii střelectví, o zákonech a základní terminologii, o analýze rizik, o použitých metodách k posuzovaní rizik, se kterými se na posuzované střelnici můžeme setkat. V teoretické části práce je objasněna celá metodika, která se bude používat při praktické části …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the risk assessment at the selected range, both from the theoretical and practical point of view. The theoretical part deals with the history of shooting, about the laws and basic terminology, about the risk analysis, about the methods used to assess the risks that we can encounter on the shooting range. The theoretical part of the thesis explains the whole methodology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Minařík, Michal. Posouzení rizik na střelnici. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe