Theses 

Marketingový mix firmy VÁHALA s akcentem na nové formy marketingových komunikací – Barbora Denková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Barbora Denková

Bakalářská práce

Marketingový mix firmy VÁHALA s akcentem na nové formy marketingových komunikací

Marketing Mix of VÁHALA Comp. with an Emphasis on New Forms of Marketing Communications.

Anotace: Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací firmy VÁHALA a spol. V teoretické části jsou stanoveny výzkumné otázky, na které bude v závěru práce odpovězeno. Úvodem je popsána teorie marketingového a komunikačního mixu včetně nových forem marketingové komunikace. Svou teoretickou část zde má také marketingový průzkum. Praktická část bakalářské práce je věnována inovativním formám marketingových komunikací a novým médiím. Následuje analýza a vyhodnocení kampaně na sociální síti Facebook, v další části práce bude vyhodnocen dotazníkový průzkum preferencí návštěvníka facebookové stránky a zákazníka firemní prodejny. Cílem analýzy preferencí těchto dvou různých cílových skupin je zjistit, co ovlivňuje zákazníkovo chování v místě nákupu. Výsledky analýzy a doporučení z nich vyplývající shrnuje závěr práce.

Abstract: The bachelor thesis includes a marketing communication of the company VÁHALA Ltd. In the theoretical part there are the research questions that will be answered in the conclusion. At first, my work describes the theories of marketing and communication mix, including new forms of marketing communication. I mentioned also theoretical procedures of marketing survey. The practical part of the thesis is dedicated to innovative forms of marketing communication and new media. The analysis and an evaluation of the campaign on social network Facebook, The next section presents a questionnaire survey of visitor preferences on Facebook page and customer preferences in stores on the other side. The aim of the analysis is to determine factors which influence a customer's purchase behaviour. The conclusion summarizes the results of the analysis and recommendations.

Klíčová slova: Marketingový mix, komunikační mix, nové formy marketingových komunikací, sociální síť Facebook, analýza komunikace na Facebooku, průzkum chování zákazníka.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radomila Soukalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36751 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Denková, Barbora. Marketingový mix firmy VÁHALA s akcentem na nové formy marketingových komunikací. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 17:59, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz