Mgr. Kristina Gaálová

Diplomová práce

Teaching Teenagers Speaking: Developing Communicative Skills

Teaching Teenagers Speaking: Developing Communicative Skills
Anotace:
Diplomová práce je případová studie, která se zabývá výukou produktivních i interaktivních řečových dovedností v anglickém jazyce studentů Střední odborné školy logistiky a chemie v Olomouci. Teoretická část pojednává o důležitosti výuky řečových dovedností studentů středních škol. Tato část dále představuje první tři jazykové úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, Katalog požadavků …více
Abstract:
This diploma thesis is a case study that deals with teaching productive and interactive speaking skills to students of the Secondary School of Logistics and Chemistry in Olomouc. The theoretical part inquires into reasons why teaching speaking skills at secondary schools is important. This part further introduces the first three language levels of the Common European Framework of Reference for Languages …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy