Mgr. Eduard STŘÍŽ

Bakalářská práce

Měření intenzity vysokofrekvenčního elektromagnetického vlnění

Intensity measurement of high-frequency electromagnetic field
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zdroji elektromagnetického vlnění a poukazuje na možná rizika pro člověka s tímto vlněním spojená. V prvé kapitole se zabývám popisem základních fyzikálních principů z oblasti elektřiny a magnetizmu a optiky. Druhá kapitola se věnuje aplikacím vysokofrekvenčního záření a popisuji zde jejich vlastnosti a omezení. Poslední kapitola pojednává o praktickém měření elektromagnetického …více
Abstract:
This bachelor thesis treats the subject of the sources of electromagnetic waves and points at possible threats for human that are related to that. In the first chapter I provide a description of basic principles of physics from the spheres of electricity and magnetism and optics. The second chapter is focused on applications of high-frequency radiation and also describes their properties and restrictions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Libor Koníček, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STŘÍŽ, Eduard. Měření intenzity vysokofrekvenčního elektromagnetického vlnění. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Fyzika - Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.