Theses 

Analýza zmien súradníc permanentných staníc GNSS v seismoaktívnej oblasti v Grécku – Darina Mičová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Darina Mičová

Diplomová práce

Analýza zmien súradníc permanentných staníc GNSS v seismoaktívnej oblasti v Grécku

Analysis of the Permanent Station GNSS Coordinate Changes in Seismoactive Region in Greece

Anotace: Cieľom tejto diplomovej práce je vykonať analýzu možných posunov permanentných GNSS staníc v Grécku, a to po zemetraseniach, ktoré nastali v blízkosti týchto staníc. Analýza sa vykonáva len pre zemetrasenia s magnitúdom väčším ako 5, pretože pri menších zemetraseniach sa nedá jednoznačne preukázať posun. Je nutné pracovať s dátami niekoľko dní pred a po zemetrasení, a to z toho dôvodu, že je treba odhadnúť reálnu chybu pozorovania technológie GNSS. Tým sa zabezpečia správne vyhodnotené výsledky.

Abstract: The aim of this thesis is to analyze the possible shift of permanent GNSS stations in Greece after the earthquakes that occurred in the vicinity of these stations. Analysis was performed only for earthquakes with magnitude greater than 5, because for earthquakes with smaller magnitude, the shift can not be clearly demonstrated. It is necessary to work with data for several days before and after the earthquake because it is necessary to estimate fair observation error of GNSS technology. This will ensure proper evaluated results.

Klíčová slova: permanentné GNSS stanice, analýza, zemetrasenie, magnitúdo, seizmická aktivita

Keywords: permanent GNSS stations, analysis, earthquake, magnitude, seismic activity

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Jan Kostelecký
  • Oponent: Antonín Zeman

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:33, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz