Bc. Denisa Kuřinová

Bakalářská práce

Domácí doučování perspektivou doučujícími studenty a sociálně znevýhodněnými doučovanými romskými žáky

Home Tutoring from the Perspective of Student Tutors and Socially Disadvantaged Roma Pupils.
Anotace:
Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit, jak studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a doučovaní romští žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí vnímají proces doučování. Domácí doučování probíhá prostřednictvím povinně volitelného předmětu Asistentská praxe na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V teoretické části je více přiblíženo domácí doučování, které je hlavní …více
Abstract:
The main aim of my bachelor thesis is to find out how students of the Faculty of Education of Masaryk University and tutored Roma kids from socially disadvantaget surroundings can perceive the process of tutoring. Home tutoring takes place through a compulsory elective course of Assistant practise at Faculty of Education of the Masaryk University in Brno. Home tutoring is further explored in the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta