Bc. et Bc. Jana Zelená

Master's thesis

Využití Integrované tematické výuky v rámci průřezového tématu Multikulturní výchova v edukaci žáků s lehkým mentálním postižením

Utilization of Integrated Thematic Instruction in the context of sectional topic Multicultural Education in the education of pupils with mild intellectual disability
Abstract:
Diplomová práce se zabývá využitím integrované tematické výuky při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, konkrétně jejím přínosem při realizaci průřezového tématu Multikulturní výchova. Tomuto tématu se věnuje výzkumná část práce. Předcházející kapitoly jsou teoretické. První kapitola seznamuje s termínem mentální postižení, jeho etiologií, klasifikací a speciálně pedagogickou diagnostikou …more
Abstract:
The thesis deals with utilization of the Integrated Thematic Instruction in the education of pupils with mild intellectual disabilities, specifically with its contribution to realization of the sectional topic of the Multicultural Education. The research part is dedicated to this subject. The previous chapters are theoretical. The first chapter introduces the term intellectual disability, its etiology …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2017
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta