Bc. et Bc. Jana Zelená

Master's thesis

Využití Integrované tematické výuky v rámci průřezového tématu Multikulturní výchova v edukaci žáků s lehkým mentálním postižením

Utilization of Integrated Thematic Instruction in the context of sectional topic Multicultural Education in the education of pupils with mild intellectual disability
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá využitím integrované tematické výuky při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, konkrétně jejím přínosem při realizaci průřezového tématu Multikulturní výchova. Tomuto tématu se věnuje výzkumná část práce. Předcházející kapitoly jsou teoretické. První kapitola seznamuje s termínem mentální postižení, jeho etiologií, klasifikací a speciálně pedagogickou diagnostikou …viac
Abstract:
The thesis deals with utilization of the Integrated Thematic Instruction in the education of pupils with mild intellectual disabilities, specifically with its contribution to realization of the sectional topic of the Multicultural Education. The research part is dedicated to this subject. The previous chapters are theoretical. The first chapter introduces the term intellectual disability, its etiology …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2017
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta