Bc. Martina Jelínková

Diplomová práce

Analýza vybraných markerů u spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku

Analysis of selected markers in head and neck squamous cell carcinoma
Anotace:
Spinocelulární karcinomy hlavy a krku představují heterogenní skupinu nádorů spojených s agresivním chováním, vysokou četností rekurence a vysokou mortalitou. Pro zlepšení prognózy pacientů s HNSCC je zapotřebí hledat nové diagnostické, prognostické a prediktivní markery, určit jejich funkci v karcinogenezi a pochopit dynamiku změn jejich hladiny v průběhu terapie. Tato práce se zabývá efektem cisplatiny …více
Abstract:
Head and neck squamous cell carcinomas represent a heterogeneous group of tumours characterized by aggressive behaviour, high rate of recurrence and mortality. To improve the prognosis of patients with HNSCC, it is necessary to look for new diagnostic, prognostic and predictive markers, to clarify their function in carcinogenesis and to understand the dynamics of changes in their levels during treatment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Michal Masařík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách