Patrik SLEZÁK

Bakalářská práce

Pedagogika volného času jako prostředek k rozvoji digitálních kompetencí

Pedagogy of leisure time time as a means to develop digital competences
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na rozvoj digitálních kompetencí ve volném čase. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem teoretické části je popsat digitální gramotnost jako běžnou součást života 21. století s ohledem na aktivní trávení volného času. Cílem praktické části je vypracovat soubor aktivit, které rozvíjí jedince v digitálních kompetencích, a to za pomocí virtuálního …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the development of digital competences in leisure time. The thesis is divided into theoretical and practical part. The aim of the theoretical part is to describe digital literacy as a common part of life in the 21st century with regard to active leisure. The aim of the practical part is to create a set of activities that develop individuals in digital competences, using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Marek Václavík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLEZÁK, Patrik. Pedagogika volného času jako prostředek k rozvoji digitálních kompetencí. Ostrava, 2023. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta