Theses 

Analýza pracovních míst ve vybrané organizaci – Mgr. Bc. Erik Nezhoda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Bc. Erik Nezhoda

Diplomová práce

Analýza pracovních míst ve vybrané organizaci

Analysis of the jobs in a selected organization

Anotace: Diplomová práce se věnuje analýze pracovních míst v neziskové organizaci, působící ve sportovním sektoru. Cílem práce bylo identifikovat a definovat profesionální pracovní místa trenérů a manažerů v organizaci. Pro výzkum byla vybrána kvalitativní výzkumná strategie. Analýza definovala základní očekávání klíčových aktérů na zaměstnance na těchto pracovních místech. Počet slov základního textu: 27 595

Abstract: The thesis is devoted to the analysis of jobs in non-profit organizations operating in the sports sector. The aim of the study was to identify and define professional job coaches and managers in the organization. Research was selected qualitative research strategy. The analysis defined the basic expectations of key stakeholders to employees in these jobs. The word count of the basic text: 27595

Klíčová slova: analýza, pracovní místo, nezisková organizace, popis pracovního místa, specifikace pracovního místa, analysis, a job, a non-profit organization, job descriptions, job specifacations

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Blanka Plasová, PhD.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 21:48, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz