Andrea Szabóová

Diplomová práce

Komparácia sociálnych služieb v ČR a v krajinách EÚ v období 2000-2012

Komparace sociálních služeb v ČR a v zemích EU v období 2000-2012
Anotace:
Systém sociálních služeb v České republice určený pro lidi v nepříznivé sociální situaci vyžaduje zvýšenou pozornost v oblasti finanční udržitelnosti, kvality a celkové efektivnosti jejích poskytovaní. Cílem práce je prozkoumat a zanalyzovat vývoj nástroje sociální politiky -- sociálních služeb v České republice a ve vybraných státech EU v období roků 2000 -- 2012. Následným porovnáním základních pilířů …více
Abstract:
The social services system in the Czech Republic intended for people in unfavorable social situation requires increased attention to financial sustainability, quality and overall effectiveness of their providing. The main point of this work is to examine and analyze the development of an instrument of social policy -- social services in the Czech Republic and in selected EU countries in the period …více
Abstract:
Systém sociálnych služieb v Českej republike určený pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií vyžaduje zvýšenú pozornosť v oblasti finančnej udržateľnosti, kvality a celkovej efektívnosti ich poskytovania. Cieľom práce je preskúmať a zanalyzovať vývoj nástroja sociálnej politiky -- sociálnych služieb v Českej republike a vo vybraných štátoch EÚ v období rokov 2000 - 2012. Následným porovnaním základných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: Vojtěch Krebs
  • Oponent: Karina Kubelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42475