Bc. Lukáš Štella

Diplomová práce

Porovnání významu fundamentální, technické a psychologické analýzy

Evaluation of the importance of fundamental, technical and psychological analyses
Anotace:
Má diplomová práce se zabývá porovnáním významu fundamentální, technické a psychologické analýzy a jejich skutečným významem pro obchodníka při jednotlivém i společném využití při obchodování. Jedním z mých cílů bylo popsat a ukázat jednotlivé druhy analýz na reálných obchodních případech, k čemuž jsem si zvolil na FOREXU velice často obchodovaný měnový pár EUR/USD. Ve své práci jsem se pokusil vyvodit …více
Abstract:
My dissertation compares fundamental, technical a psychological analysis and their actual meaning for a trader at individually and collectively use when trading. One of my goals was to describe and demonstrate different types of analyzes on real business cases, which I have chosen often trading currency pair EUR/USD. I tried to take consequences for each individual analysis in my work and then use …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní