Helena KUBĚJOVÁ

Bakalářská práce

Pojetí kázně Jednoty bratrské v díle Viktora Hájka v kontextu české historiografie v 1. polovině 20. století

Theory of subordination of Brother's union in Viktor Hájek's work in the context with czech historiography in first half of 20th century
Anotace:
Jádrem bakalářské práce je studium pojetí kázně Jednoty bratrské v díle Viktora Hájka. Kázeň je považovaná za jeden z nejdůležitějších odkazů Jednoty. K tomuto tématu významně přispěl Hájek svou knihou Kázeň v Jednotě bratrské, která je v podstatě podrobnou studií podávající charakteristiku bratrské kázně a popisující její formy. Z tohoto důvodu se tato kniha stala základním pramenem bakalářské práce …více
Abstract:
The topic of this bachelor?s thesis is study of the Unity of the Brethren?s discipline in Viktor Hajek?s work. Discipline is consider as one of the most significant legacy of the Unity of the Brethren. Hajek?s book Kázeň v Jednotě bratrské strongly influenced this topic and the book is also detailed study. That?s the reason why is this book basic material for bachelor?s thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2011
Zveřejnit od: 17. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jana Grollová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBĚJOVÁ, Helena. Pojetí kázně Jednoty bratrské v díle Viktora Hájka v kontextu české historiografie v 1. polovině 20. století. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 17. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta