Theses 

Inovační management v podniku – Bc. Erika Prachařová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství

Bc. Erika Prachařová

Diplomová práce

Inovační management v podniku

Innovation management in particular organization

Anotace: Předmětem diplomové práce „Inovační management v podniku“ je rozbor inovačního managementu se zaměřením na procesní a marketingové inovace. Teoretická část se zabývá popisem základních pojmů, inovací různých typů, inovačního managementu, inovačního procesu, inovační strategie a znalostního managementu. V druhé aplikační části jsou znalosti získané v teoretické části využity pro analýzu inovačního managementu konkrétního podniku. V poslední podkapitole jsou navrženy konkrétní změny pro podnik.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “Innovation management in particular organization” is to analyze innovation management. The attention is mainly paid to process and marketing innovations. The theoretical part deals with description of basic conceptions, innovations of various types, innovation management, innovation process, innovation strategy and knowledge management. In the second application part knowledge gained in theoretical part is used to analyze innovation management in particular organization. I suggest concrete proposals for organization in the final part.

Klíčová slova: Inovace, procesní inovace, marketingové inovace, inovační proces, inovační management, hodnocení inovací, management znalostí. Innovation, process innovation, marketing innovation, innovation process, innovation management, innovation evaluation, knowledge management.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Eva Švandová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 14:02, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz