Bc. Klára Vácová

Diplomová práce

Vnímání menšin v České republice studenty vysokých škol v Brně

Perception of Minorities in the Czech Republic by the University Students in Brno
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá vnímáním menšin žijících v České republice studenty vysokých škol v Brně. Práce reflektuje výsledky kvantitativního dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zkoumat vztahy vybraného vzorku studentské populace vůči minoritám. Pro šetření bylo využito nezávislých proměnných souvisejících s kontinuální délkou pobytu v zahraničí a osobní zkušeností respondenta. Popisně …více
Abstract:
Presented diploma thesis deals with a perception of the minorities living in the Czech Republic by the students attending the universities in Brno. The thesis reflects the results of the quantitative questionnaire survey, which aim was to explore the relations of the selected sample of the university student´s population towards minorities. The dependent variables connected to the length of the stay …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií