Dana REJCHLÍKOVÁ

Diplomová práce

Specifická role málotřídní školy v rozvoji komunitního života současné vesnice

The specific role of the small schools in the development of community life in a contemporary village
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice málotřídních škol, jejich vztahu k venkovské komunitě a v neposlední řadě i jejich sociokulturrní funkci na vesnici. Cílem bylo popsat, jak vnímají obyvatelé obce vliv zdejší školy na současný život v obci. Práce je rozdělena na teoretický popis málotřídních škol, popisuje specifické rysy těchto škol, jejich historii, výhody a nevýhody, zabývá se jejich organizací …více
Abstract:
The master's thesis deals with the issues of the one room schools, their link with the countryside community and last but not least, their socio-cultural purpose in the country. The aim of the thesis is to describe the influence of the one room schools upon the current life in the village and how the inhabitants of the village perceive its influence. The thesis is divided intotheoretical part which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et MgA. Roman Černík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

REJCHLÍKOVÁ, Dana. Specifická role málotřídní školy v rozvoji komunitního života současné vesnice. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy