Jozef VALENČÍK

Bakalářská práce

Optimalizace sítě světelných křižovatek užitím diskrétní simulace

Optimalisation of traffic lights crossings network using discrete simulation
Anotace:
Základem této bakalářské práce je vytvoření simulačního modelu soustavy světelných křižovatek v jazyce Simula, který bude odpovídat reálné situaci. Práce začíná teoretickými východisky diskrétní simulace. Prvním krokem je sestavení a ověření modelu jedné křižovatky. Ten je poté rozšířen o druhou křižovatku a obě křižovatky jsou na sebe napojeny. Následně je simulační model doplněn o heuristický algoritmus …více
Abstract:
The basis of this work is to create a simulation model of set of traffic lights in the language Simula, which will correspond to the real situation. This thesis begins with theoretical basics of discrete simulation method. First step consists of building and verifying a single intersection model. This result is later enriched by other intersection and those are connected. Finally the simulation model …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petr Bulava, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALENČÍK, Jozef. Optimalizace sítě světelných křižovatek užitím diskrétní simulace. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii