Josef Sátora

Bachelor's thesis

Rada hospodářské a sociální dohody České republiky (expertní posouzení funkčnosti národního sociálního dialogu)

Council of Economic and Social Agreement of the Czech Republic (expert evaluation of national social dialogue)
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá expertním posouzením funkčnosti národního sociálního dialogu a činností Rady hospodářské a sociální dohody České republiky. Práce vychází z analýzy plenárních zasedání RHSD ČR, obsáhlého dotazníkového šetření a kvantifikativní SWOT analýzy. V rámci sledovaného časového období, které pokrývá roky 2014až 2018 s přesahem do roku 2020, je provedeno shrnutí nejvýznamnějších témat …more
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse national social dialog and activities of the Council of Economic and Social Agreement of the Czech Republic. The thesis is based on an analysis of plenary sessions of the Council of Economic and Social Agreement of the Czech Republic, a profound questionnaire survey and a quantitative SWOT analysis. The thesis summarizes the most important topics discussed by tripartite …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2020
  • Supervisor: RSDr. Petr Rožňák, CSc.
  • Reader: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.

Bachelor programme / field:
Regional Development / Urban and Regional Development Management