Vendula Baďurová

Diplomová práce

Vláda a (versus) odbory. Příspěvek ke studiu dějin Velké Británie za vlády Margaret Thatcherové (1979-1990)

Government and (versus) unions. Contribution to the study of the history of Great Britain under Margaret Thatcher (1979-1990)
Anotace:
V této diplomové práci je mým úkolem představit Margaret Thatcherovou jako bojovnici proti odborům. Podstatou její vlády byla revize sociálního státu, který měl ve Velké Británii dlouhou tradici. Vývoj státu blahobytu si prošel řadou etap, které budou v této práci rozebrány. Thatcherová bojovala mimo jiné také se znárodněným průmyslem, který vyřešila privatizací. Její politika byla vůči odborům agresivní …více
Abstract:
In this thesis, my task is to present Margaret Thatcher as a fighter against unions. The essence of the government was revising the welfare state, which had a long tradition in the UK. The development of the welfare state went through a number of phases, which will be discussed in this paper. Thatcher fought also other things, a nationalized industry, which was solved by the privatization. Her policy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Martin Kovář
  • Oponent: Jaromír Soukup

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37243