Bc. Gabriela Žáková

Bakalářská práce

Veselí nad Moravou na konci 2. světové války

Veselí nad Moravou at the end of the Second World War
Anotace:
Předložená bakalářská práce mapuje dějiny města Veselí nad Moravou mezi lety 1939 - 1945. Věnuje se nejdůležitějším událostem, například situaci ve společnosti po obsazení města německou armádou, nucenému odchodu rodu Chorynských a působnosti Mimořádného lidového soudu v Uherském Hradišti. Kromě toho podává informace také o ztrátách na životech a škodách na majetku.
Abstract:
This bachelor thesis conducts a survey of the history of the city called Veselí nad Moravou between 1939 to 1945. It concerns with the most importatnt events, for example social situation after occupation by Nazis, involuntary leaving of Chorynský family and province of the Extraordinary People's Court in Uherské Hradiště. Moreover, it informs about numbers of casualties and a lot of property damage …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta