Bc. Martin Zajpt

Diplomová práce

Analýza využití sociálních sítí v marketingu hotelu

The analysis of usage of social network in hotel marketing
Anotace:
Cílem diplomové práce byla analýza využití sociálních sítí hotelů Lev a IBS Vladimír v rámci marketingu a navrhnout možnosti zlepšení jejich využití Částkovým cílem byla analýza vybraných sociálních sítí jednoho největšího konkurenčního hotelu, jak pro hotel Lev, tak pro IBS hotel Vladimír. Částkovým cílem bylo také porovnání hotelu Lev i IBS hotelu Vladimír s jedním největším konkurenčním hotelem …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis was to analyze the use of social networks of Lev and IBS Vladimír hotels within the marketing and to propose possibilities for improvement of their utilization. The aim was to analyze the selected social networks of one of the largest competitor hotels, both for Hotel Lev and IBS hotel Vladimír. The sum of money was also a comparison of Hotel Lev and IBS Hotel Vladimir …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Oponent: Ing. Blanka Zimáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze