Mgr. Jitka Kratochvílová

Diplomová práce

Náhrada škody z pohledu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

Damages under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)
Anotace:
Tato práce se zabývá otázkami spojenými s náhradou škody při obchodních transakcích podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Jde zejména o pohled na úpravu náhrady škody v CISG v čl. 74-77 a čl. 79-80, odpovědnost za náhradu škody a její vyloučení, vlastní výpočet náhrady škody a limitaci náhrady škody. Na základě rozboru vlastního textu Úmluvy, odborné literatury a judikatury …více
Abstract:
This work is concerned with issues connected with the damages in business transactions governed by the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). It covers Art. 74-77 and Art. 79-80, strict liability for damages and exemptions from it, calculation of damages and their limitation. Based on the analysis of the Convention text, academic writing and case law, it gives certain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta