Bc. et Bc. Helena Rotreklová

Master's thesis

Průřezová témata. Český jazyk a křesťanská výchova

Cross-sectional topics. Czech language and Christian education
Abstract:
Práce zkoumá možnosti využití interdisciplinárních vztahů mezi Českým jazykem a literaturou a náboženskou výchovou na základě interdisciplinárního přístupu k výuce. V práci jsou označeny předpoklady pro propojení obou předmětů na základě analýzy RVP a je definována tematika, kde se oba předměty setkávají. Způsobem realizace interdisciplinárních přesahů má být projektová výuka a práce se zabývá rovněž …more
Abstract:
The thesis explores the possibilities of interdisciplinary relations between the Czech language and literature and religious education based on an interdisciplinary approach to teaching. The thesis identified the conditions for interconnection of two objects based on analysis of RVP and there are defined issues, where the two objects meet. The method of implementation of interdisciplinary overlaps …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc.
  • Reader: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta