Theses 

Školní vzdělávací program Základní škola speciální Jihlava – Bc. Kateřina Havlíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kateřina Havlíková

Diplomová práce

Školní vzdělávací program Základní škola speciální Jihlava

School educational programme of Special primary school in Jihlava

Anotace: Diplomová práce se zabývá vzděláváním žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami v základní škole speciální. V teoretické části jsou popsány zdravotní postižení se kterými se můžeme nejčastěji u těchto žáků setkat. Dále jsou zde shrnuty zásady a cíle vzdělávacího procesu a také Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. V praktické části je popsána Základní škola speciální Jihlava a její Školní vzdělávací program. Součástí je analýza průřezových témat tohoto programu a kazuistiky.

Abstract: Diploma work deal with education of pupils with mental handicap and with more difficulties in a special basic school. There are charakterised health handicaps which are the most common with these pupils in theoretical part. There are summary of the rules and the goals of educational process and General educational program for a special basic school too. In practical part is describing of Special basic school in Jihlava and its School educational program. Strand of this part is analysis of the cross-sectional themes of this program and casuistries.

Klíčová slova: Klíčová slova, Rámcový vzdělávací program, Školní vzdělávací program, jedinec se souběžným postižením více vadami, průřezová témata. Key words, General educational program for a special basic, School educational program, person with more difficulties, cross-sectional themes.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 23:44, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz