Bc. Tomáš Bobela

Diplomová práce

Rozbor image vybrané firmy

The Company Image Analysis
Anotace:
Diplomová práce „Rozbor image vybrané firmy“ na základě rešerše literatury popisuje firemní identitu a její jednotlivé složky, kterými jsou firemní kultura, komunikace produkt a design. Zároveň je popsán i firemní image. Praktická část se zabývá firemní image společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín a pomocí pozorování a semistrukturovaných rozhovorů zjišťuje přístup této společnosti k firemnímu …více
Abstract:
On the basis of a literature review, "An Image Analysis of a Selected Company" describes corporate identity and its individual components, such as corporate culture, product communication and design as well as company´s corporate image. The practical part presents the corporate image of Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, and through observation and semi-structured interviews, it identifies the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace