Bc. Richard Prorok

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firmy a sociální marketing

Corporate social responsibility and social marketing
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem společenská odpovědnost firem a sociální marketing. V rámci této práce je zkoumána společnost ELTODO, a.s. Na základě sestaveného dotazníku, který se skládá z 27 otázek, rozdělených do tří základních pilířů společenské odpovědnosti, je provedeno zjištění současné situace uvnitř podniku. Výstupem zkoumání jsou návrhy na zlepšení současného přístupu ke společenské odpovědnosti …více
Abstract:
This thesis deals with the theme of corporate social responsibility and social marketing. In this work is studied ELTODO, as On the basis of a questionnaire drawn up, which consists of 27 questions, divided into three basic pillars of social responsibility, is performed to determine the current situation within the company. The output examining proposals for improving the current approach to social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2015
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní